İÇERİKLER

DEVAM ET
GERİ GİT


ZORLU HOLDİNG
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
RAPORU

Rapor Hakkinda

Zorlu Holding olarak, kurumsal yönetim, çevresel ve sosyal performansımızı her yıl yayımladığımız Sürdürülebilirlik Raporu aracılığıyla paydaşlarımıza sunuyoruz. GRI Standartları “Temel” (Core) seçeneğine uygun olarak hazırlanan rapor, Akıllı Hayat 2030 vizyonu, hedefler, performans ve ilerlemeler ile Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkılarımızı içeriyor. Bunlara ek olarak, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (United Nations Global Compact-UNGC) kapsamında 10. İlerleme Bildirimi’ni de kapsıyor.

Rapor içeriğine dair her türlü soru ve önerinizi AkilliHayat2030@zorlu.com adresine iletebilirsiniz.

Kapsam

Bu rapor, etkilerimizin önemli olduğu operasyonlarımızı kapsaması açısından Zorlu Holding A.Ş., Korteks Mensucat Sanayi ve Tic. A.Ş., Zorluteks Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş., Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş., Zorlu Enerji Grubu’nun Türkiye operasyonları, Meta Nikel Kobalt A.Ş., Zorlu Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş., Zorlu Yapı Yatırım A.Ş. ve Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nin 1 Ocak 2019–31 Aralık 2019 faaliyet yılını içeren konsolide verilerini temel almaktadır. Raporda; Korteks Mensucat Sanayi ve Tic. A.Ş. ve Zorluteks Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş. Zorlu Tekstil Grubu olarak; Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Vestel Şirketler Grubu olarak; Zorlu Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş., Zorlu Yapı Yatırım A.Ş. ve Zorlu Performans Sanatları Merkezi ise Zorlu Gayrimenkul Grubu ve Meta Nikel Kobalt A.Ş. ise Meta Nikel olarak anılmaktadır.

Bİr Bakışta Zorlu Holdİng

1953
1976
1989
1990
1993
1994
2000
2006
2007
2008
2009
2011
2012
2015
2016
2017
2018
2019

1953 yılında Mehmet Zorlu tarafından Zorlu Mensucat Denizli şirketinin kurulmasıyla temelleri atılan Zorlu Holding, faaliyetlerine tekstil sektöründe başladı.

1976’da Bursa’da Korteks Kadife Dokuma Tesisi kuruldu ve yaklaşık 10 yıl sonra ilk kez tekstil ürünleri ihracatı gerçekleştirmeye başladı.

1989 yılında Korteks İplik Fabrikası kuruldu.

1990 yılında Avrupa’nın en büyük entegre polyester iplik üreticisi ve ihracatçısı Korteks Polyester İplik Fabrikası üretime geçti.

1993 yılında Zorlu Grubu’na ait sanayi kuruluşlarının elektrik ve buhar ihtiyacını karşılamak üzere Zorlu Enerji kuruldu. Bugün Zorlu Enerji yerli ve yenilenebilir enerji yatırımlarıyla öne çıkıyor ve Borsa İstanbul (BIST) Sürdürülebilirlik Endeksi’nde işlem görüyor.

1994 yılında Zorlu Grubu’na katılan Vestel Elektronik ile 1997 yılında kurulan Vestel Beyaz Eşya ise yenilikçi ürünleriyle müşterilerinin beklentilerini karşılıyor; sürdürülebilirlik performansı ile BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde işlem görüyor.

2000 yılında kurulan ve 2007 yılında Zorlu Grubu’na katılan Meta Nikel Kobalt Madencilik yenilikçilik, sürdürülebilirlik ve çevreye duyarlı üretim anlayışından taviz vermeden Ar-Ge’ye dayalı yeni nesil madencilik ile çalışmalarını sürdürüyor.

2006 yılında Zorlu Gayrimenkul kuruldu.

2007 yılında Zorlu Holding, insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele konularında 10 ilkeye dair taahhütte bulunarak Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzaladı.

2008’de Türkiye’nin ilk karma kullanım projesi olarak inşaatı başlayan Zorlu Center, 2013’te alışveriş ve performans sanatları merkezi olarak hizmete açıldı.

2009 yılında Zorlu Holding, ilk defa “2007-2009 Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme” raporunu yayımladı.

2011’de Pakistan’daki Jhimpir Rüzgar Santrali üretime başladı.

Zorlu Faktoring faaliyete geçti.

2015’te Zorlu Holding, Birleşmiş Milletler Kadını Güçlendirme İlkeleri’ne imza atarak kadının toplumda, iş hayatında ve ekonomik hayatta güçlendirilmesi için verdiği desteği kurumsallaştırdı. Vestel Elektronik Kasım 2015-Ekim 2016 dönemi için BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne dahil oldu.

2016 yılında Vestel Beyaz Eşya ve Zorlu Enerji, Borsa İstanbul’un (BIST) Kasım 2016-Ekim 2017 dönemi için açıkladığı BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne gönüllü olarak dahil oldu. Sarıtepe-Demirciler Rüzgar Enerji Santralleri faaliyete geçti.

2017’de Zorlu Holding, Akıllı Hayat sürdürülebilirlik vizyonunu oluşturdu. Vestel Beyaz Eşya Türkiye’de sektöründe “Su Ayak İzi” Onay Belgesi’ni alan ilk firma oldu. Zorlu Solar ABD’li First Solar’ın 26 ülkede tek yetkili distribütörü oldu.

2018 yılında Zorluteks sürdürülebilir çalışma koşullarıyla BSCI’dan en yüksek skoru aldı.

2019’da Vestel Beyaz Eşya, Sharp Corporation ile olan marka lisans anlaşmasının içeriğini akıllı ürünleri kapsayacak şekilde genişletti. Zorlu Tekstil 6 ülkede toplam 7 yeni mağaza açtı.

Ömer Yüngül, CEO
“İçİnden geçtİğİmİz bu süreç Akıllı Hayat 2030 yolunda üç yıldır attığımız adımların ne kadar doğru olduğunu gösterİrken; paydaşlarımızla bİrlİkte daha İyİsİnİ yapmak İçİn bİze güç, İlham ve cesaret verİyor. Paydaş temellİ ve sürdürülebİlİrlİk odaklı İş modelİmİz Holdİng’ten başlayarak Grup şİrketlerİmİze yayılıyor.”

Cem Köksal, Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı
“Geleceğİ akıllı yaklaşımlarla şekİllendİren, küresel meselelere yenİlİkçİ ve sürdürülebİlİr çözümler üreten bİr Grup olarak, dönüşümün paydaşlarından bİrİ olma hedefİmİzİ her geçen gün daha da güçlendİrİyoruz.”

Türkİye ve dünyanın İçİnde bulunduğu bu dönüşümün önemlİ bİr oyuncusu olarak, paydaşlar ve yatırımcıların beklentİlerİnİ en üst sevİyede gözetecek şekİlde yatırım kararlarımızda ve mevcut portföyümüzde fİnansal ve fİnansal olmayan rİsklerİ yönetmek İçİn Akıllı Hayat 2030 vİzyonumuz bİze rehberlİk edİyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Yönetİmİ

Küresel risklerin ve paydaş beklentilerinin arttığı bu dönemde iklim krizi, kısıtlı kaynaklar, eşitsizlik gibi öne çıkan küresel sorunların çözümü ve iş dünyasının devamlılığı için şirketlerin ÇSY’yi iş modellerine entegre etmeleri giderek önemli hale geliyor. Bu vizyon doğrultusunda sürdürülebilir bir büyüme için şirketlerin yönetim anlayışlarını yeniden tanımlaması ihtiyacı doğuyor. Sürdürülebilirlik liderliği ise, iyi uygulamalar aracılığıyla faaliyet gösterilen sektörlerde ve iş dünyasında sürdürülebilirliğin yaygınlaşması için rol model oluyor. Bunun yanı sıra şirketin kısa ve uzun dönem kararlarına entegre edilen sürdürülebilirlik vizyonu, şirketin bu bağlamda dönüşümünü gerçekleştirmek için bir pusula görevini üstleniyor.

Paydaşlarla Dİyalog & ÖNCELİKLİ KONULAR

Dünya Ekonomik Forumu zirvesinin 2019 yılında gerçekleşen 50. yıl toplantısında açıklanan manifesto (Paydaş Kapitalizmi), sorunları çözme konusunda tüm paydaşları kapsamanın öneminin altını çiziyor. Şirketlerin amacının paydaşlarıyla beraber ortak ve sürdürülebilir değer yaratmak olduğu belirtilirken paydaşların özel sektörden küresel sorunların çözümü için daha çok sorumluluk almalarını beklediğine işaret ediliyor. Harvard Üniversitesi tarafından yapılan son araştırma ise günümüzde paydaşların ihtiyaç ve beklentilerine cevap veren, beraber ortak değer yaratan şirketlerin, orta ve uzun dönemde daha değerli hale gelmekle beraber paydaşlarla ilişkilerini olumlu yönde etkilediğini ortaya koyuyor.


Kurumsal Yönetim


Akıllı Hayat 2030 doğrultusunda benİmsedİğİmİz güçlü kurumsal yönetİm anlayışıyla, Zorlu Holdİng ve Grup şİrketlerİmİzde tüm paydaşlarımızla adİl, şeffaf, sorumlu ve hesap verebİlİrlİk İlkelerİne dayalı İlİşkİler kuruyoruz.


RİSK YÖNETİM

Zorlu Holding ve Grup şirketlerinin varlığı, gelişmesi ve devamlılığı için tehlike teşkil eden finansal ve finansal olmayan risklerin erken teşhisi ve gerekli önlemlerin alınması Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Risk Yönetimi Departmanı tarafından yürütülüyor. Riskin Erken Saptanması Komitesi, bağımsız yönetim kurulu üyesinin başkanlığında toplanan ve başka yönetim kurulu üyelerinin de bulunduğu bir komitedir. Bağımsız olan bu komite sadece Yönetim Kurulu’na raporluyor.

Denetİm & İÇ kontrol sİstemİ

Zorlu Grubu Şirketleri’nde denetim görevi Zorlu Holding bünyesinde yapılanmış Denetim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. İç Denetim Süreç, İç Denetim İnceleme, Finansal Denetim, Vergi Denetimi ve Vergi Danışmanlık Bölümlerini bünyesinde barındıran Denetim Genel Müdürlüğü; risk bazlı hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yıllık denetim programı çerçevesinde kaynakların etkin ve verimli kullanılması, yazılı kurallara uygunluk, bilgilerin doğruluğu, güvenilirliği ve güvenliği konularında denetimler yürütüyor aynı zamanda makul güvence ile danışmanlık faaliyetlerini yerine getiriyor.

İLHAM VERİYORUZ

Yaşadığımız değişim ve dönüşüm çağının merkezinde insan var. Akıllı Hayat 2030 vizyonumuz kapsamında, geleceği birlikte tasarladığımız çalışanlarımız, Zorlu Holding ve Grup şirketlerinin en önemli değeri. Yaratıcılık, çeşitlilik, kapsayıcılık ve eşitlik ise çalışanlarımıza sunduğumuz iş ortamının olmazsa olmaz ilkeleri. Bu ilkeleri gözeterek çalışanlarımızı her zaman tutku ve bağlılıkla çalışmaları ve yenilikçi düşünerek harekete geçmeleri için motive ediyor; hayal ettiğimiz değişime ulaşmak için onlara ilham veriyoruz. Yetkinlik gelişimine zemin açıyor, yaratıcılığı tetikleyecek programlarla inovasyon kültürümüzü geliştiriyoruz. Gezegenin, dünyanın, toplumun sorunlarına ortak akıl ve inovasyon bakış açısıyla birlikte çözüm üretmeye odaklanıyoruz. Çalışanlarımızın gönüllü katılım sağlayacağı, duyarlılıklarıyla her türlü meselenin çözüm ortağı olup; inisiyatif alabileceği yenilikçi bir çalışma kültürünü ve ortamını güçlendiriyoruz. Günümüzde doğru yeteneklerle çalışmak, iş başarısı ve rekabet avantajı için en önemli araçlar arasındayken, yeteneklere erişmek şirketlerin en temel zorluklarından biri olarak konumlanıyor. Zorlu Holding olarak işimizi her zaman ileriye taşımak için insan kaynakları stratejimizi en doğru yeteneklerle çalışmak üzerine kuruyor, insan sermayemize ve yeteneklere yatırım yapıyoruz.
Yaşadığımız değişim ve dönüşüm çağının merkezinde insan var. Akıllı Hayat 2030 vizyonumuz kapsamında, geleceği birlikte tasarladığımız çalışanlarımız, Zorlu Holding ve Grup şirketlerinin en önemli değeri. Yaratıcılık, çeşitlilik, kapsayıcılık ve eşitlik ise çalışanlarımıza sunduğumuz iş ortamının olmazsa olmaz ilkeleri. Bu ilkeleri gözeterek çalışanlarımızı her zaman tutku ve bağlılıkla çalışmaları ve yenilikçi düşünerek harekete geçmeleri için motive ediyor; hayal ettiğimiz değişime ulaşmak için onlara ilham veriyoruz. Yetkinlik gelişimine zemin açıyor, yaratıcılığı tetikleyecek programlarla inovasyon kültürümüzü geliştiriyoruz. Gezegenin, dünyanın, toplumun sorunlarına ortak akıl ve inovasyon bakış açısıyla birlikte çözüm üretmeye odaklanıyoruz. Çalışanlarımızın gönüllü katılım sağlayacağı, duyarlılıklarıyla her türlü meselenin çözüm ortağı olup; inisiyatif alabileceği yenilikçi bir çalışma kültürünü ve ortamını güçlendiriyoruz. Günümüzde doğru yeteneklerle çalışmak, iş başarısı ve rekabet avantajı için en önemli araçlar arasındayken, yeteneklere erişmek şirketlerin en temel zorluklarından biri olarak konumlanıyor. Zorlu Holding olarak işimizi her zaman ileriye taşımak için insan kaynakları stratejimizi en doğru yeteneklerle çalışmak üzerine kuruyor, insan sermayemize ve yeteneklere yatırım yapıyoruz.

Çeşİtlİlİk

İş ortamında çeşitlilik, farklı yetkinlik ve yetenekte çalışanlarla iş performansının artırılmasına, ürün ve hizmetlerin geliştirilmesine dolayısıyla rekabet avantajı elde edilmesine imkan sağlıyor. 2018 yılında yayımlanan Çeşitlilik Raporu’na göre, çeşitlilik ve kapsayıcılık performansı yüksek olan şirketlerin %45’inin pazar payında artış olurken, %70’i yeni piyasalarda daha başarılı olabiliyorlar. Ayrıca Türkiye’de kurumlarda çeşitlilik ve kapsayıcılığı anlamaya yönelik yapılan araştırmaya katılanların %63’ü bu alandaki uygulamaların işyerinde daha fazla memnuniyet sağladığına inanıyor, %61’i daha iyi performans getirdiğini düşünüyor ve %50’si ise bu uygulamalarla daha iyi iş ve yaşam dengesi sağladığını söylüyor.21Zorlu Holding ve Grup şirketleri olarak çeşitliliği destekleyen, fırsat eşitliğine dayanan, çok sesliliğin yaratıcılığı beslediği, üretken bir çalışma kültürüne sahibiz. 25.000’e yakın sayıda, çeşitliliği olan bir İş gücümüz var. Tüm iş süreçlerimizde dinamizme, yenilikçiliğe ve yaratıcılığa değer veren bir şirket olarak kapsayıcılık ve çeşitlilikten besleniyor ve iş dünyası başta olmak üzere toplum genelinde eşitliği sağlamak için taahhütlerde bulunuyoruz.

Devamini Oku

Toplumsal Cİnsİyet Eşİtlİğİ

İş dünyasında eşitliğin sağlanabilmesi ve kadın-erkek arasında çalışma ve ekonomik hayata katılım gibi konularda derinleşen süregelmiş farkın kapatılabilmesi için daha fazla sayıda kadının iş hayatında yer almasının ve kadın liderliğinin desteklenmesi gerekiyor. McKinsey Women Matter 2017 raporuna göre, üst düzey yönetim pozisyonlarında üç ve daha üzeri sayıda kadın çalışanın bulunduğu şirketler örgütsel performans değerlendirmesinde daha yüksek skor elde ediyor.

Çeşİtlİlİk ve kapsayıcılık eksenİnde; toplumsal cİnsİyet eşİtlİğİnİ tüm İletİşİm faalİyetlerİmİzde; İş dünyası, sİvİl toplum ve akademİyle İş bİrlİklerİmİzde gözetİyor; İş ortamında ve İnsan kaynakları süreçlerİmİzde bu alanda İyİleştİrmeler yapıyoruz.
*AH 2030 Buluşmaları, Emin Çapa

Çalışan Memnunİyetİ

Çalışanlara her zaman kendilerini değerli ve mutlu hissettikleri, adil ve eşitlikçi koşullar ve yan haklarla motivasyonlarını ve işe bağlılıklarını artıran bir iş ortamı sunmaya odaklanıyoruz. Bunun için onlardan gelecek tüm geri bildirimleri dikkate almaya özen gösteriyoruz. Zorlu Holding ve Grup şirketlerinde gelişime açık alanları Holding merkezli çalışan bağlığı ve memnuniyeti araştırması ile tespit ediyoruz. Bu araştırmanın sonuçlarına bağlı olarak her şirket, sektörünün de dinamiklerini göz önünde bulundurarak aksiyonlar gerçekleştiriyor. Bu sayede Zorlu Grubu Genel Bağlılık skorunda 2017 yılına kıyasla 4 puan artış sağladık ve bağlılık skoru 2019 yılında 52 olarak ölçüldü. Çalışan memnuniyeti ise 67 olarak gerçekleşti.

Parlak Bİ’Fİkİr

2022 yılına kadar çalışanlarımızın kurum içi girişimcilik ve açık inovasyon için daha çok çalışmalarını sağlayarak farklı fikirlerin girişimcilik bakış açısıyla özgürce hayat bulduğu, desteklendiği yenilikçi bir kurum kültürünü güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda ‘Parlak Bi’Fikir kurum içi girişimcilik programını başlattık. Mesele çalıştaylarıyla Zorlu Holding ve Grup şirketleri genelinde fikir çağrısı için odak alanları belirledik. Belirlenen meseleler paralelinde 320 fikir başvurusu yapılırken; jüri değerlendirmeleri sonucunda 7 fikir tasarım odaklı düşünme tekniğiyle geliştirilmeye başlandı. İnovasyon ve yaratıcılık yetkinlikleri, ilgi ve becerileri kapsamında değerlendirilerek oluşturulan takımlar, 3 ayın sonucunda tohum yatırım için ilk sunumlarını gerçekleştirdi.

Kurum İçİ gİrİşİmcİlİk programımız Parlak Bİ’Fİkİr İle kurum kültürümüzdekİ gİrİşİmcİlİk ve İnovasyon ruhunu desteklİyoruz.

Kurumsal Gönüllülük

Kurumsal gönüllülük, insan kaynağının hem çalışma hem de yaşam motivasyonunu artırırken farklı yetkinliklerini geliştirmelerine aracı oluyor. Ayrıca bireylerin sosyal çevrelerini geliştirmelerine olanak sağlıyor. Gönüllülük faaliyetlerinde yer alan çalışanların kendilerine güvenleri artarken aynı zamanda iş ortamında avantaj sağlayan takım çalışması becerilerini ve sorumluluk bilinçlerini geliştirebiliyorlar. Zorlu Holding ve Grup şirketlerinde yeteneklerin gelişimine olanak sağlarken sosyal fayda yaratmak üzere gönüllülük çalışmalarını teşvik ediyoruz.

Kurumsal Gönüllük HAREKETİMİZ KIVILCIMLAR İLE GÖNÜLLÜLÜGÜ KURUM KÜLTÜRÜMÜZ HAlİNE GETİRİP TOPLUMSAL SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE KATKI SAĞLAMAYI AMAÇLIYORUZ

İş Sağlığı ve Güvenlİğİ

Faaliyet gösterdiğimiz farklı sektörler iş sağlığı ve güvenliği (İSG) bakımından farklı düzeyde riskler barındırıyor. Çalışanlara güvenle çalışabilecekleri bir iş ortamı sağlamak için bu risklerin etkin şekilde yönetilmesi gerekiyor. Örneğin enerji sektöründe üretim ve bakım süreçleri yüksek İSG riski taşırken tekstil sektörü dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de güvenli çalışma koşullarının sağlanması gibi İSG ile ilişkili çeşitli riskler barındırıyor. Zorlu Holding ve Grup şirketlerinde İSG’ye risk perspektifinden yaklaşıyor, çalışma ortamında sağlık ve güvenliği ilgilendiren tüm riskleri analiz ederek bu risklerin azaltılması için çalışıyoruz. İşimizi güvenle ve sorumlulukla yapmak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedeflerimiz doğrultusunda işimizin her aşamasında çalışan sağlığını ve iş güvenliğini gözetiyoruz.


Devamini Oku

Akıllı Hayat 2030 vizyonumuz kapsamında sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme anlayışımız doğrultusunda insanı korurken dünyayı da koruyoruz. Teknolojiyi en verimli şekilde kullanıyor ve akıllı ürünlerimizle insana ve çevremize güç katıyoruz.

ÇEVRE

Sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme anlayışımız dünyayı ve kaynaklarını korumayı içeriyor. Çevresel etkisi düşük alternatif malzemeler geliştirerek sorumlu üretim ve tüketim anlayışımız doğrultusunda karbon ayak izimizi azaltmak için çalışıyoruz. Çevreye saygılı üretim anlayışını tedarik zincirimizde yaygınlaştırıyor, teknolojiyi en verimli şekilde kullanıyor ve akıllı ürünlerimizle insana ve çevremize güç katıyoruz.

Suyun sürdürülebİlİr yönetİmİnİ ve etkİn kullanımının sağlanmasını önemsİyoruz.

Ar-Ge & İnovasyon

Akıllı Hayat 2030 vİzyonu, teknolojİ ve İnovasyon odaklı değİşİm İhtİyacına uyum sağlayarak geleceğe yön veren şİrketler arasında yer almamızı kolaylaştıracak önemli bİr rehber. Ar-Ge ve İnovasyona yönelİk çalışmalarımızı bu rehber ışıgında belİrlİyor, gelİştİrdİğimiz teknolojİler sayesİnde faalİyet gösterdİğİmİz sektörlerde başta müşterİlerİmİz olmak üzere tüm paydaşlarımızın beklentİlerİnİ en üst sevİyede karşılamaya çalışıyoruz.

Tedarİk Zİncİrİ

Yarattığımız çevresel ve sosyal etki açısından Zorlu Grubu olarak sadece kendimizden sorumlu değiliz. Ürün ve hizmetlerimizin müşterilere ulaşma sürecine dahil olan tedarikçi ve iş ortaklarımıza sorumlu üretim ve tüketim bilinci kazandırmayı hedefliyoruz.

Müşterİ İlİşkİlerİ

Değişen tüketici alışkanlıkları ve dijitalleşme, müşteri ilişkileri konusunda en etkili küresel eğilimler arasında geliyor. Dijitalleşme ve yeni mobil çözümlerle iletişim kanalları artıyor ve çeşitlilik kazanıyor; yapay zeka ile otomasyonun yaygınlaşması gibi gelişmeler şirketlerin müşterileriyle olan ilişkilerini dönüştürüyor. Yeni gelişmelere uyum sağlayabilen şirketler müşteri bağlılığında artış sağlarken bu artış şirketlerin gelirlerine de olumlu bir şekilde yansıyor. Müşteri deneyimini temel alarak stratejik ilerleyen şirketlerin cirolarının piyasa standartlarına göre %4 ila %8 arası daha yüksek olduğu görülüyor.Sürdürülebİlİr büyüme İçİn kİlİt paydaşlarımızın başında müşterİlerİmİz gelİyor. Müşterİlerİmİze sağladığımız çözümlerİ, kolay erİşİlebİlİr yapıda ve sürdürülebİlİrlİğe katkı sağlayacak şekİlde sunuyoruz.

Devamini Oku
Dünyanın karşı karşıya olduğu küresel sorunları, hızlı ve etkin şekilde çözmek için paydaşların ortak bir amaç için beraber hareket etmesi kritik önem taşıyor. Dünya Ekonomik Forumu’nun 2019 yılında gerçekleşen 50. Yıl toplantısında açıklanan Paydaş Kapitalizmi manifestosu, sorunları çözmede tüm paydaşların çıkarını gözetmenin altını çiziyor. Bununla birlikte, küresel salgının oluşturduğu ekonomik ve toplumsal sorunlar, güçlü toplumlar yaratmanın gerekliliğini gösterdi. Eşitsizliklerin giderek arttığı günümüzde, salgından en çok etkilenenler yine toplumun en kırılgan kesimleri oldu. Sürdürülebilir ve eşit bir dünyanın, tüm paydaşlar için ve onlarla birlikte değer yaratmaktan geçtiğine inanıyoruz. Akıllı Hayat 2030 vizyonumuzla, tüm paydaşlarımızla bu sorunların çözümünde iş birliği yapıyoruz.

Sadece yöneticilerin ve tüm çalışanların aktif rol oynadığı bir sürecin ötesinde dış paydaşların da sorunların çözümüne ortak olduğu; akıllı çözümlere ve yaratıcı endüstrilere odaklanan açık inovasyon süreçlerini destekleyen projeler geliştiriyoruz. Yürüttüğümüz bu projelerde farklı disiplinlerden birçok paydaşı çözümün parçası olarak görüyoruz. Akıllı Hayat 2030 vizyonumuz doğrultusunda toplumsal fayda ve sorumluluk alanlarımızı sosyal inovasyon, girişimcilik, nitelikli eğitim, eşitsizlerin azaltılması, toplumsal cinsiyet eşitliği, yaratıcı endüstriler, kültür-sanat, sürdürülebilir şehir ve topluluklar olarak görüyoruz.

TOPLUMLA İLİŞKİLER

1999 yılında kurulan Mehmet Zorlu Vakfı ile eğitim, kültür-sanat, spor, sağlık alanlarında toplumun gelişimine destek oluyoruz. Toplumsal sorunlara yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üretebilmek için kurucularından olduğumuz sosyal inovasyon platformu imece ile Türkiye’de sosyal inovasyon ekosisteminin oluşmasına ve güçlenmesine katkıda bulunuyoruz. Paydaşı olduğumuz YetGen 21. Yüzyıl Yetkinlikleri Farkındalık Programı ile gençlerin geleceğe hazırlanmasına katkıda bulunuyor; eğitim alanında yaşanan gelişmeleri takip eden ve eğitimin kalitesini artırmak için paydaşlarla beraber çalışan Eğitim Reformu Girişimi’ne destek veriyor, Öğretmen Ağı oluşumuyla eğitimin ana paydaşlarını oluşturan öğretmenlerimizin sorunlarını çözmek, yetkinliklerini geliştirmeleri için ortak bir platform sunulmasına katkıda bulunuyoruz. 2022 yılına kadar kârımızın toplumla ilişkiler ve yatırımlara ayrılacak oranı %1,5’e çıkarmayı hedefliyoruz.

Mehmet Zorlu Vakfı, 1999 yılından bu yana hayal eden, kendİne İnanan ve güvenen nesİller yetİştİrmek amacıyla faalİyet gösterİyor.
imece

Sosyal İnovasyon ve gİrİşİmcİlİk ekosİstemİne destek verİyoruz.

Zorlu Holding olarak kurucuları arasında yer aldığımız sosyal inovasyon platformu imece ile toplumsal meseleler etrafında bir araya gelen birey ve kurumları, sosyal meselelere çözüm üretmek isteyen sosyal girişimcileri yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üretebilmeleri için eğitim, mentorluk, network ve hibe kaynakları ile buluşturuyor, Türkiye’de sosyal inovasyon ekosisteminin oluşmasına katkıda bulunuyoruz.

Toplumsal sorunlara yenİlİkçİ ve sürdürülebİlİr çözümler üretebİlmek İçİn sosyal İnovasyonu benİmsİyoruz.

Zorlu'da Engel Yok

Sürdürülebilir şehir ve kentler yaratmanın ilk koşullarından biri olan kapsayıcılık kavramı doğrultusunda, gayrimenkul alanındaki faaliyetlerimizin herkes için erişilebilir olmasını önemsiyoruz. Bu doğrultuda Zorlu Center’daki tüm yeme içme alanlarındaki çalışanlara işaret dili eğitimi verdik, Türkiye Görme Engelliler Derneği (TURGED) desteği ile tüm restoranların menülerini BRAILLE alfabesi de içerecek şekilde hazırladık. Turkcell ve Young Guru Academy (YGA) iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz Hayal Ortağım uygulaması içerisindeki Yol Arkadaşım AVM özelliği ile görme engellilerin sosyal hayata daha aktif ve bağımsız katılmalarına destek oluyoruz. Bu özellik sayesinde görme engelliler, Zorlu Center’da önünden geçtikleri yerler hakkında uygulama üzerinden bilgi alabiliyor ve yönlendirmelere ulaşabiliyor. Ayrıca Rehber Köpekler Derneği ile farklı iş birlikleriyle kendilerine mekan temin ettik ve iletişim desteği sağladık.

Sürdürülebİlİr şehir ve kentler yaratmanın İlk koşullarından kapsayıcılık kapsamında, yaşam alanlarının herkes İçİn erİşİlebİlİr olmasını önemsİyoruz.

Dİgİlogue

Teknoloji ve yaratıcılık platformu Digilogue, dijitalin farklı disiplinlerle ilişkisine odaklanarak merak uyandırmayı ve soru sordurmayı amaçlıyor. Sanatı, tarihi, mimariyi, modayı, sinemayı, iklim krizi gibi küresel sorunları dijitalin olanaklarıyla düşünmeye, yorumlamaya ve temsil etmeye teşvik eden Digilogue ile yaratıcı endüstrinin profesyonellerini bir araya getiriyoruz. Digilogue konuşma serilerinde ve zirvelerinde; sanat ve teknolojinin geleceğine dair yeni yaklaşımlar geliştiren fikir önderlerini, araştırmayı ve üretmeyi sevenlerle bir araya getiriyoruz. Güncel tekniklerle sanatta dijital dönüşümü görünür kılan ve gerçeğe dönüştüren sergilerin ve projelerin de yürütücülüğünü üstleniyoruz.

Dİjİtalİn farklı dİsİplİnlerle İlİşkİsİne odaklanan teknolojİ ve yaratıcılık platformumuz Dİgİlogue İle yaratıcı endüstrİlerİn teknolojİ İle olan İlİşkİsİnİ gelİştİrmeyİ hedeflİyoruz.
  • PERFORMANS GÖSTERGELERİ
    &
    UNGC REFERANS TABLOSU
EKLER

Üyelİkler ve İş Bİrlİklerİ